Technologie > obróbka termiczna > Linia do gwałtownego wędzenia Marlen >

Linia do gwałtownego wędzenia Marlen

Bardzo niskie ubytki wagowe: do 2%!

Wędzenie szynki lub boczku w czasie około 2 minut, wędzenie produktów surowych lub sparzonych, niskie ubytki wagowe, wydłużenie terminu przydatności uwędzonego produktu do 90 dni.