Technologie > rozmrażanie > Tunel do rozmrażania produktów Stalam >

Tunel do rozmrażania produktów Stalam

Firma STALAM opracowała urządzenie do błyskawicznego tunelowego rozmrażania oparte na technologii fal radiowych (RF), pozwalającej na znaczne zmniejszenie utraty masy i minimalizację degradacji jakości produktu z powodu rozwoju bakterii. Ta szybka, jednolita i kontrolowana metoda podgrzewania oferuje dużą elastyczność w planowaniu produkcji i jest idealnym rozwiązaniem w wielu procesach obróbki, tenderyzacji i rozmrażania.

Rozmrażanie w kilka, kilkanaście minut
Rozmrażanie zajmuje kilka lub kilkanaście minut zamiast kilku godzin/dni, nawet w przypadku dużych bloków produktów i w razie konieczności, odbywa się bezpośrednio w opakowaniach używanych do przechowywania lub dystrybucji detalicznej (kartony, wkładki polietylenowe,  pojemniki plastikowe itp.).

Brak utraty masy, brak degradacji produktu
Szybkość i jednorodność procesu minimalizują ryzyko degradacji produktu (utrata masy, pogorszenie właściwości sensorycznych, chemicznych i fizycznych, rozwój  bakterii itp.), pomagając w ten sposób zachować najlepszą jakość produktu.

Wyższy uzysk produktu
Rozmrażanie można osiągnąć przy praktycznie zerowej utracie masy, co oznacza całkowite wyeliminowanie strat (do 6-8%) spowodowanych konwencjonalnymi metodami  rozmrażania. Zwiększony uzysk przynosi natychmiastowe korzyści ekonomiczne, sprawiające, że koszty sprzętu RF zwracają się nawet w ciągu 6 do 12 miesięcy.

Jednolita i kontrolowana obróbka
Produkt można uzyskać w odpowiedniej temperaturze wymaganej w następnym procesie. Ponadto, warunki pogodowe i otoczenie nie wpływają na obróbkę, dzięki czemu  może być ona dokładnie i konsekwentnie kontrolowana.

Mniejsze wymogi przestrzenne, niższe koszty procesu
Urządzenia na bazie fal radiowych zajmują znacznie mniej miejsca w porównaniu z tradycyjnymi, dużymi pomieszczeniami lub sprzętem do rozmrażania; koszty  rozmrażania są również znacznie zmniejszone dzięki brakowi strat energii emitowanej do otoczenia.

Proces ciągły
Dzięki wysokiej prędkości procesu, rozmrażanie falami radiowymi może być przeprowadzane w sposób ciągły, co daje znaczne korzyści logistyczne w obróbce produktu i planowaniu produkcji. Produkcja może być zorganizowana według kryteriów „na czas”, co stanowi ogromną zaletę w przypadku nagłych zamówień, zmian w ostatniej  chwili lub w trakcie przetwarzania itp.

Jak to działa
Produkt umieszcza się na przenośniku taśmowym urządzenia i jest on transportowany w sposób ciągły przez moduł RF (tunel), przechodząc między górnymi i dolnymi  metalowymi płytami. Płyty te (zwane również elektrodami) tworzą kondensator elektryczny, a produkt pomiędzy płytami staje się elementem dielektrycznym tego  kondensatora. Płyty elektrod podłączone są do generatora RF oscylującego z częstotliwością kilku milionów cykli na sekundę. Kiedy generator RF produkuje  napięcie przemienne o wysokiej częstotliwości między płytkami kondensatora, dwubiegunowe cząsteczki wody zamrożonego produktu zaczynają wibrować i obracać się,  próbując ułożyć się zgodnie z szybko zmieniającymi się biegunowościami przeciwnych płyt. Zjawisko to powoduje tarcie międzycząsteczkowe, które z kolei generuje  ciepło szybko i równomiernie w całym produkcie, niezależnie od jego wielkości, masy, kształtu i przewodności cieplnej. Ilość ciepła wytwarzanego wewnątrz  produktu i czas rozmrażania są dokładnie kontrolowane poprzez napięcie na płytach elektrod i prędkość przenośnika taśmowego.

COLDWAVE+ zapewnia szybką i równomierną obróbkę dużych bloków mięsnych lub pojedynczych porcji, poprawiając uzysk produktu poprzez zminimalizowanie utraty masy.

Produkt można uzyskać w odpowiedniej temperaturze wymaganej do następnego procesu: rozdrabniania, cięcia, krojenia, porcjowania, formowania, krojenia w kostkę,  mielenia, suszenia, masowania, marynowania, odkostniania itp.

Rozmrażanie za pomocą fal radiowych jest wysoce wydajne w przypadku wszystkich rodzajów mięsa, niezależnie od kształtu, wielkości i zawartości tłuszczu.


Dostępne modele:

Moc RF (kW) Wymiary dł. x sz. x wys. (m) Wydajność (kg/h)
3 1,1 x 0,8 x 1,6 60-200
7 4,2 x 1,4 x 2,6 90-350
20 5,7 x 2,0 x 3,6 250-600
40 7,7 x 2,0 x 3,6 500-1000
85 9,2 x 2,4 x 3,6 1000-4000
105 9,2 x 2,4 x 3,6 1000-5000
Możliwe do rozmrażania:

Pojedyncze porcje i bloki

Cienkie i grube produkty

Z kośćmi i bez kości

Niezapakowane i zapakowane produkty (pudełka kartonowe,wkładki/torby z polietylenu, plastikowe skrzynki itp.)

Chude i tłuste mięso

Kwadratowe i nieregularne kształty