Technologie > obróbka wyrobów gotowych >

obróbka wyrobów gotowych

Formierka Deighton

Panierownica morka Deighton

Panierownica sucha Deighton

Smażalnik taśmowy